Zimowe utrzymanie terenów otwartych

  • Odśnieżanie ,dróg ,chodników, parkingów, uliczek osiedlowych: zarówno maszynowo jak i ręcznie.
  • Posypywanie, sola, chlorem, mieszanka solno – piaskową